Regnskab og budget

Regnskab for 2015 og budget for 2016

Aflagt  på generalforsamlingen i Vorupør Havbåde, fredag 29. april 2016 på Vorupør Skole:

Vorupør Havbåde – forslag til budget for 2016

Sponsorer for

Vorupør Havbåde:


• West Diesel, Esbjerg

• Landingspladsen ApS

• Vorupør Entreprenørforr.

• Profi Kommunikation, Skive

•  Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S

• J. Hundahl A/S, Thisted


Overført fra 2015

33.800

Kontingenter for 2016, indgået pr. 17. april

17.000

Overskud fra Vorupørkalender 2016

1.950

Lokalsikringsprisen 2015

25.000

Kontingentrestancer, forventet

17.000

Indtægter i alt

93.050Afholdte udgifter 1.1-17.04 2016


Batterier til Ebenezer

2.000

Skibsregistret

100

Indkøb af diesel til Ebenezer

1.670

Køb af redningsbåd fra Fanø

4.000

Reparation af startrelæ til Ebenezer

2.355

Porto og kuverter

1.000

Transport af redningsbåd fra Fanø

8.750

Diverse

1.000

I alt disponeret

20.875

Til disposition, ca.

72.175Forventede udgifter 18.04-31.12 2016


Bestyrelsesmøder, forplejning

1.000

Generalforsamling, inkl. lokaleleje

500

Redningsflåde og sikkerhedsudstyr til Ebenezer

53.841

Ansøgte sponsorater til do.*

- 50.000

Materialer til renovering af Ebenezer

25.000

Materialer til renovering af gl. redningsbåd

25.000

Maling m.v.. til Thabor

2.000

Diverse

5584

Reserve

10.000

*) Ansøgning om støtte til anskaffelse er fremsendt til Lokalsikringsprisen (Thisted Forsikring) og kan om nødvendigt suppleres med ansøgning til andre mulige sponsorer.


For 2017 godkendte generalforsamlingen uændret årskontingent på min. 200 kr. for private husstande og 1.000 for firmamedlemmer og foreninger.