T82 Tabor

Museumsskibet T82 Tabor

Båden er bygget med dette navn på N.P. Thomsens Bådebyggeri i Nr. Vorupør i 1947, men har siden 1959 været registret som ”Håbet”.


På det tidspunkt blev den overtaget af afdøde fiskeskipper Kristian Baltesen, Vorupør, der i 1963 overdrog halvparten til sønnen Jens Baltesen.


Da han blev leder af Farvandsvæsenets Redningsstation blev ”Håbet” i 1998 solgt til Jørgen Gram Larsen, Thisted (1/3) og Mogens Andersen, Hanstholm. I år 2000 overtog Mogens Andersen hele skibet.


I 2003 blev ”Håbet” registreret som bevaringsværdigt og i 2006 overdraget til Museet for Thy og Vester Hanherred. Båden blev herefter sat i stand af en række frivillige fra Vorupør og fik samtidigt sit gamle navn tilbage.


”Tabor” er fortsat placeret på landings-pladsen som museumsskib med adgang for besøgende via en ståltrappe.


Museet har erklæret sig indforstået med at overdrage ”Tabor” til Vorupør Havbåde som et led i at sikre bådens fortsatte bevarelse.


En gennemgang af bådens tilstand har dog vist behov for en ganske omfattende renovering for at føre ”Tabor” tilbage til nogenlunde samme stand som nybygget, så den igen kan komme ud at sejle.


Bådbyggeren vurderer således, at der er behov for en ny køl, klædning med hækstave, skotter, dæk og dækshuse, reparation af spanter, dørk og dækstøtter, køljern, træk og rorgrej, slidbund, mast og bom med beslag og vant, el, lamper, lanterner m.m., motor, tanke og redningsudstyr.


De samlede omkostninger vurderes til 2.605.000 kr. + moms.


Bestyrelsen har derfor besluttet indtil videre at fastholde Thabors status som museums- og udstillingsbåd på Vorupør Landingsplads. i 2017 satses på udskiftning af dækket, så det bliver sikkerhedsmæssigt forsvarligt at genskabe offentlig adgang til båden.

Sponsorer for

Vorupør Havbåde:


• West Diesel, Esbjerg

• Landingspladsen ApS

• Vorupør Entreprenørforr.

• Profi Kommunikation, Skive

•  Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S

• J. Hundahl A/S, Thisted