Bestyrelsen

Bestyrelsen for foreningen Vorupør Havbåde

Foreningen Vorupør Havbåde har på den ordinære generalforsamling 22. april 2019 i Nr. Vorupør valgt nedenstående bestyrelse, der har konstitueret sig som følger;


Formand:

Kirkegårdsgraver Anders Chr. Thomsen,

Nr. Vorupør, tlf. 3092 3628

mail: formand@vorupoerhavbaade.dk


Næstformand:

Smed Nicolai Olsen,

Vorupør, tlf. 2143 3150


Kasserer og sekretær:

Redaktør Jens Utoft,

Skive, tlf. 4046 8666

mail@vorupoerhavbaade.dk


Øvrige medlemmer:

Stationsleder Benny Bak,

Nr. Vorupør. tlf. 2344 4204


Fhv. fængselsbetjent Otto Lassen,

Horsens, tlf. 2532 6692


Entreprenør Allan Thomsen,

Nr. Vorupør, tlf.  2424 7410


Udpeget af Bådelaget Simon:

Allan Munk, Nr. Vorupør, tlf. 2118 6607


Udpeget af Thisted Kommunalbestyrelse:

Fgl. sekretær Poul Henrik Kusk Kristensen,

Thisted, tlf. 2119 4466


Suppleanter:

Specialarbejder Kenny Munk Larsen,

Nr. Vorupør, tlf. 2162 3395


Cand.mag Jimmy Munk Larsen,

Aalborg, tlf. 4283 1326


Revisor:

Gert Stampe, Skive, tlf. 4037 5337Vorupør Havbådes formand, Aeders Chr. Thomsen, Vorupør

Sponsorer for

Vorupør Havbåde:


• West Diesel, Esbjerg

• Landingspladsen ApS

• Vorupør Entreprenørforr.

• Profi Kommunikation, Skive

•  Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S

• J. Hundahl A/S, Thisted


Kontakt til foreningen Vorupør Havbåde sket lettest via e-post