Bestyrelsen

Bestyrelsen for foreningen Vorupør Havbåde

Foreningen Vorupør Havbåde har på den ordinære generalforsamling 24. maj 2021 i Nr. Vorupør

valgt nedenstående bestyrelse, der har konstitueret sig som følger;


Formand:

Fiskeskipper Allan Munk,

Nr. Vorupør, tlf. 2118 6607

mail: formand@vorupoerhavbaade.dk


Næstformand:

Kirkegårdsgraver Anders Chr. Thomsen,

Nr. Vorupør, tlf. 3092 3628


Kasserer:

Eksportchef Lars Bundgaard Nielsen

Ikast, tlf. 2920 0709


Sekretær og fundraiser:

Redaktør Jens Utoft,

Skive, tlf. 4046 8666

mail@vorupoerhavbaade.dk


Øvrige medlemmer:

Stationsleder Benny Bak,

Nr. Vorupør. tlf. 2344 4204


El-installatør Per Bundgaard

Isenvad, tlf. 4040 7726


Cand.mag Jimmy Munk Larsen,

Nr. Vorupør, tlf. 4283 1326


Suppleanter:

Poul Henrik Kusk Kristensen,

Hanstholm, tlf. 2119 4466


Specialarbejder Kenny Munk Larsen,

Nr. Vorupør, tlf. 2162 3395


Revisor:

Gert Stampe, Skjern, tlf. 4037 5337

Sponsorer for

Vorupør Havbåde:


• West Diesel, Esbjerg

• Landingspladsen ApS

• Vorupør Entreprenørforr.

• Profi Kommunikation, Skive

•  Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S

• J. Hundahl A/S, Thisted


Vorupør Havbådes formand,
Allan Munk, Vorupør