Bliv medlem

Bliv medlem af foreningen Vorupør Havbåde

Det vkoster mange penge at få sat nogle af de gamle og bevaringsværdige havbåde med tilknytning til Vorupør i så forsvarlig en stand, at de kan komme ud at sejle igen. Det kræver velvilje fra både det offentlige, fra private fonde og fra virksomheder.


For at det kan lykkes er det afgørende, at foreningen kan dokumentere opbakning til projektet fra private personer og virksomheder, herunder både fastboende, folk med  fritdsbolig og andre, som gerne ser det enestående miljø i det gamle fiskerleje bevaret og videreført.


Vi håber derfor, at også du vil støtte op om foreningen ved at tegne dig som medlem. Kontingentet er fastsat til minimum 200 kr. om året, men du er selvlfølgelig velkommen til at bidrage med mere, hvis du har mulighed for det. Virksomheder og foreninger kan blive medlem for 1.000 kr./år.


Medlemskab af foreningen er en forudsætning for at blive optaget som medlem af et af de bådelag, som får overdraget brugsretten til foreningens både efterhånden som det lykkes at få dem gjort sejlklare. Det frøste bådelag er oprettet for båden "Simon". som det omsider er lykkedes at få gjort sejlklar. Her er der stadig enkelte ledige pladser.


Angiv din postadresse og mobiltelefonnummer i beskedfeltet.


Ved at angive din mailadresse giver du samtidigt tilladelse til, at vi må informere dig direkte, når der sker noget nyt i foreningen.


På grund af de nye EU-regler om databeskyttelse kan vi desværre ikke længere offentliggøre hverken dit medlemsskab eller støttebeløb, med mindre du giver din udtrykkelige tilladelse til det.


Støttebeløb kan indbetales direkte på foreningens konto i Sparekassen Thy, 9129-0003013731

Fra udlandet kan beløbet indbetales via Iban DK5691290003013731, SWIFT-kode: STHYDK21. Husk at angive navn, adresse, telefon og mailadresse.


Foreningens er registreret med CVR-nummer 36367237

Sponsorer for

Vorupør Havbåde:


• West Diesel, Esbjerg

• Landingspladsen ApS

• Vorupør Entreprenørforr.

• Profi Kommunikation, Skive

•  Bjørn Søndergaard (logo)

• Agger Værft (maling)

• Hanstholm Elektronik A/S

• J. Hundahl A/S, Thisted


 
 
 
 
 
Privat Husstand 200 kr./år
Firmamedlem 1.000 kr/år
Bådelaget Simon 1.500 kr./år
 
 
 

Du kan også betale med MobilePay

- Husk at angive,
hvad du betaler for.


På forhånd tak